Back to top

Chip Coolers

Modell Nr. Abmessungen (mm)sort descending Lagersystem Betriebsspannung (VDC) Betriebsstrom (A) Wärmewiderstand [K/W] Typisches Geräusch (dB(A)@1m)
HZ25B05  25x25x6.5 B 5 0.060 8.90 19
HZ25B05A-JP1  25x25x6.5 B 5.0 0.060 8.90 19
HXB25B12  25x25x15.0 K 12 0.030 3.80 17
HXB25B05  25x25x15.0 K 5 0.040 3.80 17
HXB30E05  33x33x19.6 K 5 0.090 3.90 19
HXB30E12  33x33x19.6 K 12 0.030 3.90 20
HYB35C05  35x35x7.5 K 5 0.070 5.30 23
HXB40H05  40x40x20.5 K 5 0.090 2.30 24
HXB40H12  40x40x20.5 K 12 0.060 2.40 22
HFB44X12A  44x44x6 K 12 0.030 2.50 28
HFB44B12A  44x44x7.5 K 12 0.030 2.50 28
HFB44B05A-002E  44x44x7.5 K 5 0.060 2.50 28
HXB50E05  50x50x20.5 K 5 0.050 1.65 17
HXB50E12  50x50x20.5 K 12 0.060 1.20 22
HF500B50E05  50x50x24.5 K 5 0.050 1.40 23

News

Unit Converter